ЦЛДП

Модел ЦЛДП омогућава подземно паркирање 2 аутомобила и паркирање 3ћег на крову платформе