Ауто Лифтови ЦЛ2

Модел ЦЛ2 се најбоље показао у употреби у стамбеним и комерцијалним зградама, са колским улазом из приземља. Лифт је могуће позвати преко даљинског управљача и њиме управљати из возила