ЦЛ3Р

Модел ЦЛ3Р је економично решење подземног паркирања возила. Омогућава паркирање малих градских аутомобила и великих теренаца 4х4