B2

В2 спада у групу зависних паркинг система. Уграђује се у стамбене и пословне објекте. Висина платформе се може подешавати према вашим жељама.
Спецификације
• Зависни паркинг систем

• Висина возила до 200 цм (зависи од висине таванице)

• Дужина возила до 520цм

• Ширина платформе до 250цм (ЕБ), до 500цм (ДБ)

• Оптерећење по паркинг месту износи 2000кг