C2.2

С2.2 спада у групу независних паркинг система, размештај стубова олакшава улазак и излазак из возила. . Израђује се као једнострука (ЕБ) - за 2 аутомобила или двострука (ДБ) за 4 аутомобила.
Спецификације
• Независни паркинг систем

• Паркинг нивои су паралелни са земљом

• Висина возила до 195цм (зависи од висине таванице)

• Дужина возила до 520цм

• Ширина платформе до 270цм (ЕБ), до 500цм (ДБ), 540цм (за С22П)

• Оптерећење по паркинг месту износи 2000кг, 2600 (за С22П)