RISE-R-C-N-1
RISE-R-C-N-2
RISE-R-C-N-3
RISE-R-C-N-4
RISE-R-C-N-5
RISE-R-C-N-6
RISE-R-C-N-7
RISE-R-C-N-8
RISE-R-C-N-9
RISE-R-C-N-10
RISE-R-C-N-11
RISE-R-C-N-12
 

Auto lift RISE-R-C

Auto lift RISE-R-C je napravljen za transport srednje teških vozila, uključujući vozača, na velike visina. Lift se pokreće pomoću dva cilindra. Auto lift može podići do 3000 kg za 7-10 cm u sekundi. Maksimalno podizanje je 9 metara. Auto lift je opremljen krovnom nadstrešnicom. Auto lift, koji transportuje vozilo zajedno sa vozačem, može se koristiti na različite načine u stambenim i poslovnim zgradama. Za tehničke specifikacije, pogledajte RISE-R-C tehnički list.
 
 
Lift sa dva stuba
Naš RISE-R-C je lift sa dva stuba. Uglavnom koristimo dvostubne liftove kada se vozila moraju transportovati na većim visinama. Ako želite da saznate više o funkcionalnosti naših dvostubnih liftova, slobodno nas kontaktirajte!

Kontakt

File type not allowed.

File exceeds maximum size allowed.

File already uploaded.

Invalid file.

Bad request.

5 of 5 file limit remaining