Parking sistem S1.6

S1.6 spada u grupu nezavisnih parking sistema, što znači da je moguće pristupiti vozilu bez obzira da li je drugo vozilo parkirano. Ugrađuje se u garaže sa niskom tavanicom, ili malom dubinom jame. Izrađuje se kao jednostruka (EB) -za 2 automobila ili dvostruka (DB) za 4 automobila
Specifikacije
• Nezavisni parking sistem

• Visina vozila do 150cm (zavisi od visine tavanice)

• Dužina vozila do 500cm

• Širina platforme do 270cm (EB), do 500cm (DB)

• Opterećenje po parking mestu iznosi 2000kg