Parking Sistem V1

V1 spada u grupu zavisnih parking sistema, što znači da vozilu sa gornje platforme nije moguće pristupiti dok se ne isparkira vozilо sa donje etaže. Gornja platforma je zakošena što čini ovaj model savršenim za garaže sa niskom tavanicom.
Specifikacije
• Zavisni parking sistem

• Platforma je paralelna sa tlom • Visina vozila do 160cm (zavisi od visine tavanice)

• Dužina vozila do 480cm

• Širina platforme do 230cm

• Opterećenje po parking mestu iznosi 2500kg