Polu-Automatski parking sistem MAX 1

MAX1 sistem za parkiranje vozila je polu-automatski sistem za parkiranje sa horizontalno i vertikalno pokretnim parking mestima. Dva vozila se mogu parkirati jedan na drugom. Međutim, potrebna je jama. Prazan prostor omogućava odabir svakog vozila u sistemu parkiranja: tako da će se vozila parkirati nezavisno jedan od drugog. U principu, sistem za parkiranje je posebno pogodan za veoma niske visine prostorija. Sistem je osiguran kapijama i ima kapacitet od 3 do 29 vozila.
Specifikacije
•Nezavisno parkiralište - potrebna jama

•Horizontalni pristup svim nivoima parkinga

•Visine vozila do 200 cm

•Dužina vozila do 520 cm

•Širina platforme do 270 cm (standardno 230 cm)

•Opterećenje parking mesta 2000 kg po parking mestu (standardno), opciono 2600 kg po parking mestu

•Ručna ili električna klizna vrata

•Čelična klizna vrata, ostali materijali dostupni su na zahtev

•Polu-automatski sistem parkiranja
Oblasti primene
Poslovne zgrade, podzemne garaže, stambene zgrade, hoteli, stambene i poslovne zgrade

Kontakt

File type not allowed.

File exceeds maximum size allowed.

File already uploaded.

Invalid file.

Bad request.

5 of 5 file limit remaining