Polu-Automatski parking sistem MAX 2

MAX2 parking sistem je polu-automatski parking sistem koji se može montirati na vašem posedu bez jame. Nudi prostor za dva vozila jedno na drugom; njihova parking mesta mogu da se pomeraju vertikalno i horizontalno. Vozila se mogu fleksibilno birati pomoću automatskog upravljanja. Nezavisno parkiranje je obezbeđeno praznim mestom što omogućava pomeranje parking mesta (platformi). Pored toga, sistem je obezbeđen kapijama koje štite parkirana vozila od krađe i oštećenja vašeg vozila. Parking sistem ima kapacitet od 3 do 29 vozila.
Specifikacije
•Nezavisan parking - nije potrebna jama

•Horizontalni pristup svim nivoima parkinga

•Visine vozila do 200 cm

•Dužina vozila do 520 cm

•Širina platforme do 270 cm (standardno 230 cm)

•Opterećenje parking mesta 2000 kg po parking mestu (standardno), opciono 2600 kg po parking mestu

•Ručna ili električna klizna vrata

•Klizna vrata su izrađena od čelika, ostali materijali su dostupni na zahtev.
Oblasti primene
Poslovne zgrade, podzemne garaže, stambene zgrade, hoteli, stambene i poslovne zgrade

Kontakt

File type not allowed.

File exceeds maximum size allowed.

File already uploaded.

Invalid file.

Bad request.

5 of 5 file limit remaining